Čo prináša Škola na webe rodičom vedeniu školy učiteľom kontakt prihlásiť Copyright © 2023 ŠEVT a.s., Bratislava. All rights reserved. otázky web_A web_B home Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies Mobilná aplikácia edulife

často kladené

otázky …Zákaznícka podpora

Užitočné informácie o používaní Školy na webe (elektronickej triednej knihy, internetovej žiackej knižky a ďalších modulov) a popis riešenia niektorých situácií nájdete:

  1. v odpovediach na často kladené otázky, nájdete nižšie na tejto stránke,
  2. v Pomocníkovi Školy na webe, ktorý je dostupný po prihlásení do Školy na webe,
  3. kontaktovaním našej zákazníckej podpory e-mailom.

Ak nenájdete riešenie Vášho problému ani v časti často kladené otázky, ani v Pomocníkovi, a rozhodnete sa obrátiť na e-mailovú infolinku, uveďte do textu e-mailu:

  • názov školy a mesto, kde sa škola nachádza
  • Vaše meno a to, či ste administrátor školy na webe, učiteľ, rodič alebo žiak
  • výstižný popis problému, resp. otázku (ak sa problém týka prihlásenia, uveďte, prosíme, aj Vaše prihlasovacie meno, s ktorým sa máte problém prihlásiť)

Nikdy do textu e-mailu nepíšte Vaše heslo!

Váš e-mail odošlite na e-mailovú adresu zákazníckej podpory hotline@skolanawebe.sk.

 

Škola na webe

Aké údaje potrebujem na prihlásenie do Školy na webe?

Na prihlásenie do Školy na webe potrebujete tri údaje: linku pre prihlásenie (v tvare http://MOJASKOLA.skolanawebe.sk), prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo.
Odovzdanie prihlasovacích údajov Školy na webe rodičom a žiakom organizuje vedenie danej školy. Pre rodičov to býva zväčša prostredníctvom detí alebo na rodičovských schôdzkach. Ak sa ku Vám prihlasovacie údaje pre Školu na webe nedostali, kontaktujte vedenie školy alebo triedneho učiteľa.
Prihlasovacie údaje sú platné po celú dobu, čo dieťa navštevuje danú školu.

Čo mám robiť, ak som stratil svoje heslo?

Dokiaľ si pôvodné heslo nezmeníte, budú Vám stále fungovať prihlasovacie údaje, ktoré Vám poskytla škola. Ak ste si pôvodné heslo zmenili, použite funkciu stratené heslo (nájdete ju na prihlasovacej stránke Školy na webe). Následne na Vašu e-mailovú adresu (na tú, ktorú ste poskytli škole pre evidenciu) prídu pokyny na obnovu strateného hesla.

Škole som neposkytol svoju e-mailovú adresu a zabudol som svoje heslo. Ako to vyriešiť?

Najskôr kontaktuje školu, nech Vám zaeviduje Vašu e-mailovú adresu na komunikáciu medzi školou a Vami. Následne môžete použiť funkciu stratené heslo podľa predchádzajúceho bodu.

Prečo sa nedá napísať heslo na prihlasovacej stránke (napísané znaky sa nezobrazujú) ?

Pravdepodobne používate starý alebo nepodporovaný prehliadač. Odporúčame použiť niektorý z moderných podporovaných prehliadačov, napr. Internet Explorer 10+, Chrome 29+, Firefox 28+, Opera 12.10+.

Elektronická triedna kniha

Ako zapíšem odučenú hodinu do elektronickej triednej knihy

Prihláste sa do Školy na webe so svojim učiteľským účtom a kliknite na položku Vyučovacia hodina. Vyberte vyučovaciu hodinu: triedu alebo skupinu, dátum, poradie vyučovacej hodiny a predmet. Potom môžete vyplniť prebrané učivo a prípadne ďalšie údaje pre odučenú hodinu.

Internetová žiacka knižka

Prečo nedostávam e-maily so známkami z IŽK?

Škola na webe posiela z IŽK e-mailom informácie o nových známkach. Aby bol e-mail so známkami odoslaný a úspešne doručený, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

1. Administrátor Školy na webe na škole musí povoliť odosielanie e-mailov a musí určiť deň alebo dni v týždni, kedy sa budú e-maily odosielať. Škola musí mať zadanú svoju platnú e-mailovú adresu.
2. Príjemcom musí byť zákonný zástupca žiaka. Žiakovi sa známky zasielajú iba v prípade, že už je plnoletý.
3. Zákonný zástupca musí mať v ŠNW zadanú e-mailovú adresu a táto adresa musí byť overená. (Overenie sa dá spustiť na stránke Osobné údaje.)
4. Zákonný zástupca musí súhlasiť so zasielaním známok. (Súhlas sa zapne alebo vypne zaškrtávacím políčkom na stránke Osobné údaje.)
5. Žiak musí dostať nejakú novú známku.
6. E-mailová schránka príjemcu musí byť funkčná. Ak schránka neprijíma novú poštu, napr. preto, že je plná, alebo je na prijímacej strane nejaký technický problém, e-mail nebude doručený. Ak je e-mailová schránka nedostupná, môže to viesť ku strate overenia e-mailovej adresy, t.j. používateľ bude musieť odstrániť technický problém vo svojej e-mailovej schránke a opakovane overiť svoju e-mailovú adresu, podľa kroku 3 (vyššie).

Známky sa rozposielajú automaticky v intervaloch, ktoré si zvolí škola. Ak sú všetky uvedené podmienky splnené a e-mail napriek tomu neprišiel, skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta (spam). Nastavte svoju schránku tak, aby tieto e-maily nedávala do nevyžiadanej pošty.

Školu mi navštevujú tri deti, prečo v IŽK vidím len známky pre jedno moje dieťa?

a) Kontaktuje vedenie školy alebo triedneho učiteľa a požiadajte, aby ste bol zaevidovaný ako zákonný zástupca pre VŠETKY Vaše deti.

b) Kontaktujte vedenie školy alebo triedneho učiteľa a vyžiadajte si rodičovský účet do Školy na webe, ktorý Vám umožní pristupovať k údajom všetkých Vašich detí súčasne.

Aký je význam znakov A, 0, S, N, X, -, D  pri hodnotení prospechu predmetu?

A absolvoval
0 neklasifikovaný
S neabsolvoval
N neabsolvoval, s celkovým hodnotením neprospel
X oslobodený (môže byť použité na stredných školách pre telesnú výchovu)
-  žiak nemá v príslušnom polroku daný predmet
D nehodnotené (pre správanie u žiakov, ktorí nie sú dostatočne schopní ho ovládať)